Captura Raval

Espanya

Taller Captura el Raval és un taller dirigit als veïns del barri del Raval que s'ha realitzat durant els mesos de març, abril i maig de 2004 amb un doble objectiu: el d'educar la mirada a partir de l'exploració i el d'aprendre a expressar-se mitjançant el llenguatge audiovisual. Captura el Raval pretén, a més, generar retrats del barri a partir de la visió dels seus propis habitants.

http://www.desorg.org/