Jean-Claude CarrièreEscriptor francès; fou col·laborador de Buñuel durant l'última etapa del cineasta com a coautor de sis guions (entre el 1964 i el 1977) i com a redactor de Mi último suspiro, un llibre que recull les memòries de Buñuel que havia dit tantes vegades que no li agradava parlar de si mateix ni del seu cinema. A Carrière se li atribueix el petit inventari de les cinc obsessions de Buñuel: Déu, la mort, les dones, el vi i els somnis; amb aquesta cita comença Baxter la biografia del cineasta. Carrière és autor del llibre El Círculo de los mentirosos, recentment aparegut a l'editorial Lumen.

The Mahabharata
Peter Brook, Jean-Claude Carrière. 1989. France, United Kingdom (Great Britain). vo Anglès. 180’


The Mahabharata : Part One: The Game of Dice
Peter Brook, Jean-Claude Carrière. 1989. France, United Kingdom (Great Britain). vo Anglès. s Castellà. 98’


The Mahabharata : Part Three : The War
Peter Brook, Jean-Claude Carrière. 1989. France, United Kingdom (Great Britain). vo Anglès. s Castellà. 95’


The Mahabharata : Part Two : Exile
Peter Brook, Jean-Claude Carrière. 1989. France, United Kingdom (Great Britain). vo Anglès. s Castellà. 105’