Susana Collantes

Espanya

La Tierra Prometida
Susana Collantes, Antonio Palomares. 2004. Brazil, Espanya. vo Castellà. 60’