Pablo Domínguez

Espanya

Pablo Domínguez va obtenir la seva Llicenciatura en Ciències (Biològiques), Especialitat Ambiental, per la Universitat Autònoma de Madrid en 2001. En 2004 va obtenir el seu Masters en Antropologia social per la École des Hautes Études en Sciences Socials de Paris (EHESS) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Des de llavors ha publicat més de 20 treballs científics, ha participat en 3 llibres, ha donat 25 comunicacions en conferències internacionals en 6 països diferents de 3 continents, ha impartit cursos sobre el terreny, ha dirigit treballs de diversos estudiants de Llicenciatura i Master, i se li han atorgat 23 beques i premis. Va defensar el seu Doctorat en Antropologia social a l'octubre 2010 a París, en el marc d'una co-direcció entre la EHESS i la UAB, i fins a Septembre 2011 ha estat Professor del Departament d'Antropologia de la UAB. Des de Febrer de 2012 es investigador a la School of Anthropology and Conservation, Kent University (UK). La seva tesi va estudiar poblacions Berbers de l'Alt Atles Marroquí. Des d'un punt de vista Social i Ambiental, a través de metodologies qualitatives i quantitatives i des dels últims 10 anys, els seus principals interessos d'investigació tracten les relacions entre les representacions culturals i els usos socials del Medi ambient a la recerca d'un acostament a una eco-antropologia cada vegada més holística.

http://www.kent.ac.uk/sac/staff-profiles/profiles/social-anthropology/research-staff/dominguez_pablo.html

Agdal, Voces del Atlas
Pablo Domínguez. 2007. Morocco, Espanya. vo Àrab. s Castellà. 28’