La Fura dels Baus

Espanya

http://www.lafura.com/

Sola
La General, La Fura dels Baus, Marc Abril, Manel Frasquiel. 1993. Espanya. 5’