Consol Llupià García

Spain

https://vimeo.com/user1734961

La Contemplació: a l'art
Consol Llupià García. 2005. 13’