Mohammed Abdullah

India

El xeic Mohammed Abdullah (Caixmir, 1905 – 1982), va ser un líder nationalista de Caixmir, conegut com El Lleó de Caixmir.

http://www.vtap.com/wikitap/detail/Malcolm_X:_Prince_of_Islam/WIKI13015125

Malcolm X: Prince of Islam
Mohammed Abdullah. 2006. United States of America. vo Anglès. s Castellà. 71’