Miranda Pennell

United Kingdom (Great Britain)

Els treballs de Miranda Pennell s'ha ensenyat en diferents contextos com cinemes independents, galeries i programes televisius, i han rebut nombrosos premis en festivals internacionals de cinema. Actualment està desenvolupant una pel · lícula basada en la arxiu visual de l'Anglo-Iranian Oil Companyl. El seu treball és distribuït per Lux.

http://mirandapennell.com/

Why Colonel Bunny Was Killed
Miranda Pennell. 2010. United Kingdom (Great Britain). vo Anglès. 27’