Montse Romaní

Espanya

Investigadora a la Universitat de Barcelona. Produeix i investiga projectes que creuen les arts visuals amb el cinema, la pedagogia i la política.

http://subtramas.museoreinasofia.es/es

MACBA. La dreta, l’esquerra i els rics
SUB (Societat U de Barcelona), Guillermo Trujillano, Montse Romaní, Jorge Luis Marzo, Octavi Comeron, Tere Badia. 2013. Espanya. vo Català. 88’