Job Ramos Perramón

Espanya

http://www.jobramos.net/

Per anar d'un lloc a un altre es tarda
Job Ramos Perramón. 2002. Espanya. 16’


Scandinavian Soul
Job Ramos Perramón. 1999. Espanya. vo Castellà.


The Nurse House (asèpsia 1.2)
Job Ramos Perramón. 1998. Espanya.