The Hundred Videos. 011. ROOM

Steve Reinke. 1997. Canada. vo Anglès. 4’

[480x360]

[360x240]

"Finalment, amb l'ajuda de programari d'imatges de tres dimensions, un mètode de generació de la narrativa veritablement posmoderna es realitza".

http://www.myrectumisnotagrave.com/