The Hundred Videos. 015. Walking the Dog

Steve Reinke. 1997. Canada. vo Anglès. 2’

[480x360]

"De vegades pinso que sóc com Frank Sinatra, llavors tracte de pensar en exemples concrets de la similitud, els punts on els nostres éssers reals podrien solaparse, i per descomptat no puc pensar en cap".