The Hundred Videos. 077. Amoeba

Steve Reinke. 1997. Canada. vo Anglès. 2’

[480x360]

[360x240]

"Aquesta ameba descriu la libido, que no és solament la meva libido, sinó una força, una força externa".