The Hundred Videos. 088. Three Dreams

Steve Reinke. 1997. Canada. vo Anglès. 3’

[480x360]

[360x240]

"Així que, en el primer somni estic en Chichén Itzá i caminant des del camp de pilota a la gran piràmide i està a punt de fer-se de nit".