A.I.D.S.C.R.E.A.M.

Jerry Tartaglia. 1988. United States of America. vo Anglès. 6’

"Aquests són els meus amics. Els meus amics morts."

http://jtartaglia501.wix.com/jerry-tartaglia