A Jihad for Love

Parvez Sharma. 2007. India, United States of America. vo Àrab, Anglès. s Anglès, Castellà. 80’

Catorze segles després de la rebel.lació del sagrat Alcorà al Profeta Mahoma (la pau sigui amb ell) avui l'Islam es la segona religió mundial i la de més ràpid creixement. El cineasta homosexual Parvez Sharma recorre els múltiples mons d'aquesta fe dinàmica per treure a la llum les histories dels seus més inesperats narradors: musulmans gays i lesbianes. Rodat al llarg de quasi sis anys, en dotze països i nou idiomes. A Jihad for love sorgeix del cor de l'Islam. Mirant més enllà d'un present hostil i devastat per la guerra, la pel.lícula vol recuperar el concepte islàmic més ampli de Jihad, que pot significar “lluita interna” o “esforç en al camí de Déu”. D'aquesta manera la pel.lícula i els seus excepcionals personatges van més enllà del limitat concepte de “Jihad” com guerra santa.

http://www.ajihadforlove.blogspot.com.es/

http://www.oozebap.org/text/homosexualidad_islam.htm