Agdal, Voces del Atlas

Pablo Domínguez. 2007. Morocco, Espanya. vo Àrab. s Castellà. 28’

L'Agdal ancestral, un sistema de control comunitari dels recursos ramaders dels Berebers de l'Alt Altes marroquí ens permetrà accedir als secrets del tàndem Home-Natura a l'Alt Atles Marroquí, que suscita una gran quantitat de llegendes combinant el sagrat amb l'art de la convivència i la diversitat biològica.

http://blogs.umh.es/laboratoriodeantropologiaaudiovisual/2010/02/28/34/

http://icta.uab.es/Etnoecologia/projects/proyecto9.htm