Age of disorder

Hibz Ut-Tahrir, Khilafah. 2004. United Kingdom (Great Britain). vo Anglès. 42’

Els efectes del comunisme, del nacionalisme i del capitalisme al segle XX i la seva solució. Les anomenades nacions civilitzades occidentals porten la resta del món a témer el retorn de l'Islam com una forma de vida que només ofereix foscor, retard i pobresa, incapaç d'oferir un lideratge intel·lectual per a la humanitat al món modern. Però és justament el segle XX, un segle dominat per ideologies seculars i no per l'Islam, el que la història recordarà com l'època més fosca i sagnant, i la menys tolerant, mai vista. Aquest documental explora els efectes de les ideologies falses i errònies del capitalisme i del comunisme i el llaç superficial i inhumà que és el nacionalisme. La misèria, el dolor i el sofriment que han causat. Per poder entendre que són aquestes idees i no l'Islam les que han plantejat les amenaces més grans per a l'humanitat, enfonsant el món en un estat d'agitació i caos.

http://www.khilafah.com/