Al-Madina

(la ciudad)

Gonzalo Ballester. 2011. Espanya. vo Castellà, Àrab. s Castellà. 14’

Va viatjar cap a una altra terra, un altre mar, amb la certesa de trobar una ciutat millor, però no sabia que la seva ciutat viatjava amb ell.


http://www.gonzaloballester.com/