All the Tired Horses (Frames/Fragmentos)

Glòria Martí. 2003. Espanya. 3’

¿ Com se suposa que puc arribar enlloc?

http://www.gloriamarti.info/