America is Waiting

Bruce Conner. 1981. United States of America. 3’

"America is Waiting" és el clip musical d'un tema de Brian Eno i David Byrne. Se serveix de diferents fonts audiovisuals, especialment peliculas de sèrie B i documentals educatius, per a crear una peça en la línia de "A Movie" que subratlla el potencial del film pop promocional.