Angel

Lilly Wolfensberger. 2008. Mexico. vo Castellà. s Anglès. 30’

Ángel s'enfronta a les conseqüències de la violència domèstica contra la seva dona Graciela i els seus fills. El desig d'evitar la pèrdua de la seva família i l'amor a la seva esposa i als seus fills li donen la força per obrir-se a la reflexió i als profunds canvis d'actitud i hàbits, que requereixen una autèntica transformació. Disposat a lluitar per això i per la superació del seu propi buit existencial, emprèn el dolorós procés de qüestionar-se, i de connectar amb les arrels de la violència, què ell mateix va patir a la infantesa degut a la manca de respecte per la seva cultura mazahua i la seva llengua nadiua.

http://www.lillywolfensberger.com/