Arab Stereotypes: 3) "George Melles- Palace of the Arabian Nights"

1998. United States of America.

Una col·lecció de documentals, dibuixos animats i pel·lícules mudes que ens mostren els estereotips més extrems entorn al món àrab que sovint trobàvem als mitjans de comunicació i entreteniment occidentals a la primera meitat del segle XX. Part 1:Tom & Jerry gypped in Egypt, 44'. Part 2: Hal Roach: Grief In Baghdad, 47'. Part 3: George Melies: Palace of the Arabian Nights, 58'. Part 4: Outposts of the Foreign Legion, 51'.

http://www.arabfilm.com/item/231/