Boeing Harpoon-Forever New Frontiers Boeing Corp.

BABYLON - Dark Side of the Empire. 2’

Documents procedents de les fosques ments de l'Imperi. Promocionals governamentals i de les grans corporacions militars, farmacèutiques, i dels seus entramats interessos. Grans noms de l'aeronàutica s'impliquen a la nostra comoditat en viatjar.