Boula Matari - Dominer pour Servir

Michel Stameschkine. 1997. Belgium. vo Francès. 63’

De la compilació "Boula Matari”, el capítol "dominar para servir" es centra en l'entrada del poder colonial belga en el teixit tribal del Congo, i el desenvolupament de la seva "utopia colonial" contrastada amb la realitat d'una dominació interessada, en la que la utopia es mostra com a coartada per a la simple explotació de recursos, i en el que el suposat humanisme es bloquejat pels interessos d'una elit blanca immobilista.