Box Number

Ani Kalemkerian. 1999. Canada. 15’

Relacions personals mediatitzades pel telèfon. Un grup de persones relaten aquesta experiència, a la que el desig entra a la lògica del fast-food.