Bringing it to You

RTMark. United States of America. vo Anglès. 11’

Les persones i les corporacions han coexistit des de fa molt temps. A finals del segle passat el govern dels Estats Units els va donar ple dret constitucional. RTMARK ens demostra com les formes del poder poden estar al servei d'un sabotatge anticorporatiu en el mercat públic.

http://www.rtmark.com/vidbity.html