Bushacked

Anónimo en la Red. 2002. United States of America. 4’

[480x360]

Un exacte treball de traducció guerrillera de l'últim Discurs a la Nació (State of the Union) de George Bush II.. Dubtes esclarides.