Can Masdeu

Jorgelina Barrera. 2006. Espanya. vo Castellà. 70’

[480x360]

Les empremtes del passat i l'abandonament es fonen gradualment en espais amb altres empremtes que representen el pas del temps recuperat, la recerca de sentit de la vida en comunitat i el de la terra com a pont per a les relaciones humanes. Després de cinquanta anys d'abandonament, al desembre de 2001, l'antiga masia de Can Masdeu, es okupada i rehabilitada com a habitatge i centre social urbà. La quotidianitat dels seus vint-i-quatre okupants transcorre paral·lelament amb la dels veïns i veïnes del barri, compartint el conreu de la terra i la defensa d'una de les últimes valls no urbanitzades de la vessant barcelonina del Parc de Collserola.

http://www.canmasdeu.net/

http://www.observatoriosur.com/