Capitalism Hits the Fan - Richard Wolff on the Economic Meltdown

Media Ed. 2009. United States of America. vo Anglès. s Castellà. 57’

Amb una claredat esglaiadora, Richard Wolff, afamat professor d'economia de la Universitat de Massachusetts, analitza els desencadenants de l'actual crisi econòmica, demostrant que feia anys que es gestava, alhora que deixa al descobert fracassos de proporcions sísmiques dintre de les estructures del propi capitalisme americà. Wolff es remunta a l'origen de la crisi econòmica als anys 70, quan els salaris van començar a estancar-se i els treballadors americans es van veure obligats a entrar en una espiral disfuncional de préstecs i deutes que finalment va esclatar amb la crisi de les hipoteques. Al situar la crisi dintre d'aquest marc històric més ampli i sistèmic, Wolff argumenta de manera convincent que els plans de rescat proposats pel govern, els paquets d'estímuls i l'exigència d'augmentar les regulacions del mercat no seran suficients per a arribar a les causes reals de la crisi i suggereix que serà necessari un canvi molt més profund per a evitar futures catàstrofes.

http://www.capitalismhitsthefan.com/