Charlie. La Paz del Mundo

Toni Serra. 1999. Morocco, Espanya. vo Anglès, Castellà. s Castellà. 30’

"Welcome to Tanger is like your home molt agrado, molta alegria i gens més. Per què no?....Go go and look for Charlie you will be in a good hands saps el que vull dir?....en bones mans, he will help you around and....comprens amic?"

http://www.al-barzaj.org/