Chino: Work in Progress

Adam Cohen. 1998. United States of America. 20’

Anotacions per a un Work in Progress... Al novembre de 1994 vaig viatjar de Nova York a Barcelona amb l'esperança de poder conservar en suport fílmico el que quedava del Barri Xinès original. Es podria afirmar que en el moment de la meva arribada al barri, aquest començava a desaparèixer. En l'actualitat s'està procedint al seu enderrocament i transformació dintre d'un massiu pla de remodelació urbana. Decadència i vida futura, memòria i oblit: entropia com història.

http://www.blindgrace.com/bio.html