Ciutat Abandonada

Jana Montllor, Alejandro Alzate, Marc Vila, Gerard Vilardaga, Chatrin Gross, Francesca Bayre. 2007. Espanya. vo Català, Castellà. s Castellà. 26’

L'espai urbà de la ciutat de Barcelona està molt mediatitzat pel fenomen turístic. Quatre persones presenten, a través de la seva experiència, una particular percepció sobre la ciutat i la influència del sistema turístic sobre la vida quotidiana dels seus habitants. Ciutat abandonada és un documental de 26 minuts que rescata el seu títol de l'expressió d'un dels seus personatges, que fa saltar la ironia relacionant un espai densament transitat amb l'abandó; una representació local d'un fenomen global.

Aquest documental és el resultat del treball en grup del primer any delmàster d'antropologia visual UB-Tanios films.


http://www.taniosfilms.com/