Ciutat Morta

4F

Xavier Artigas, Xapo Ortega. 2013. Espanya. vo Català, Castellà. s Castellà. 130’

v Castellà


Juny de 2013: un grup de 800 persones entra a un cinema abandonat del centre de Barcelona per projectar-hi un documental. Un cop dins, canvien el nom de l'edifici: l'antic "Palacio del Cinema" es diu a partir d'ara "Cinema Patricia Heras". Qui era la Patricia? Perquè va decidir treure's la vida? I el més important: què hi té a veure Barcelona amb la seva mort? Una acció de desobediència, amb fort contingut simbòlic i un gran impacte mediàtic, que busca --a través de la història de la Patricia-- donar a conèixer l'altra cara de Barcelona, la Ciutat Morta.

http://ciutatmorta.wordpress.com/