Compaq: they were four, they created an empire

BABYLON - Dark Side of the Empire. United States of America. 6’

La promesa d'un món tecnificat en permanent actualizació. Altres formes de marketing i addicció.