Dance of Death

Ron Rocheleau. 1995. United States of America. 7’

[480x360]

A partir de la utilització d'extractes relacionats tematicamente, Ron Rochelau reflexiona sobri el tractament associat a la paradoxa de la violència, la manipulació mediàtica i el caràcter festiu que se li atorga.