Dangerous Concepts:Terrorism

Hibz Ut-Tahrir, Khilafah. 2004. United Kingdom (Great Britain). vo Anglès. 22’

Aquest documental únic, basat en el llibre Dangerous Concepts de Hizb ut-Tahrir, explica les opinions i els perills que suposen per a la Ummah (Comunitat) islàmica. Perquè ella les pugui conèixer i prendre la posició necessària

http://www.khilafah.com/