Decasia

Bill Morrison. 2001. United States of America. Sense diàleg 75’

Decasia va ser muntada completament a partir de metratge abandonat en arxius que s' havien corromput amb el temps. El greu deteriorament de la pel·lícula dona la sensació de desfer-se i cremar-se en el mateix moment en què l'estem veien. Morrisson va examinar uns mil segments de diferents col·leccions. Però Decasia fa molt més que celebrar la bellesa psicodèlica del decaïment, ja que ha escollit imatges que semblen rebel·lar-se i resistir la seva pròpia desintegració.

http://billmorrisonfilm.com/