Divine Horsemen: The Living Gods of Haiti

Maya Deren, Teiji Ito, Cherel Ito. 1954. United States of America. vo Anglès. 50’

Maya Deren ens submergeix en un viatge fascinant al món de la religió Vudú, els devots de la qual combreguen amb una visió cosmogònica de poders que són invocats mitjançant sacrificis, cançons i danses. El panteó Vudú de deïtats o “loa” és mostrat com un conjunt de déus i deesses vivents que prenen possessió dels seus devots.

http://es.wikipedia.org/wiki/Maya_Deren