Eisenhower for President

Prelinger Archives, Roy Disney. 1952. United States of America. vo Anglès. 1’

[480x360]

El "I like Ike" anuncio de televisió animat, produït per Roy Disney i Ciutadans per Eisenhower-Nixon. (Els Arxius Prelinger constituïxen una font de material mediàtic, ordenat en molts casos temàticament, donant una visió del costat fosc, ocult, potser ingenu del somni americà i de l'Amèrica moltes vegades oculta després del teló mediàtic.)

http://www.archives.org/prelinger