El Barrio

Fes. Ciutat Interior (Exhibition)

Toni Serra. 2002. Morocco, Espanya. vo Àrab. s Castellà. 59’

L'estructura urbana i social dels barris de la medina és d'una riquesa i complexitat enormes, en organitzar-se al voltant d'establiments bàsics per a la vida quotidiana dels seus habitants, com ara el hammam, el forn de pa, les escoles o els foundouks.

El farnatxi és el forn que subministra escalfor als banys públics, o hammam, establiments plenament actius i d'una gran importància per a la cohessió del teixit social de la ciutat.

Els foundouks són establiments on els mercaders que visiten la ciutat pernocten i emmagatzemen provisionalment els seus productes. A hores d'ara la major part han perdut la seva antiga funció i s'adapten a altres usos, com ara habitatges o tallers.

El conjunt de projeccions que configuren aquesta exposició té per objectiu crear un viatge a l'interior de la ciutat de Fes, en el sentit complex del terme: utilitzant segments audiovisuals que il·lustren diferents aspectes del teixit antropològic, sociològic, urbanístic i religiós de la ciutat. Un viatge que reclama tant una certa objectivitat (en el mètode de treball), com la subjectivitat (de l'experiència del viatge i de l'apropament a una altra cultura).


http://www.al-barzaj.org/

http://www.cccb.org/en/exposicio-fes_ciudad_interior-12084