Everybody Loves Nothing (Empathic Exercizes)

Steve Reinke. 1996. Canada. vo Anglès. 12’

Reinke utilitza imatges d'arxiu dels Arxius Prelinger - pel·lícules sobre la integració de les sales de psiquiatria en hospitals generals, la dermatologia, la implantació de" pellets" de testosterona, noticiaris i pel·lícules casolanes dels 30's & 40's - per construir set discrets però entrellaçats "exercicis" que plantegen diverses relacions entre l'autor/audiència i els temes en les imatges.

http://www.myrectumisnotagrave.com/