Fall and Winter

A survival guide for the 21st century

Matt Anderson. 2013. United States of America. vo Anglès. s Castellà. 102’

Un viatge èpic pels Estats Units a la recerca de les causes de l'expansió de la crisi global. La contaminació, les sequeres i la disminució dels recursos comencen a posar en perill el motor d'aquestes catàstrofes: la civilització en sí. Estem presenciant grans convulsions; el nostre món mai tornarà a ser el mateix. Però més que una història desesperançadora, és una crida a la recerca d’un camí de tornada a l'harmonia amb la natura. Fall and Winter troba enginyoses estratègies de futur alhora que recorre a la saviesa del passat. És un manual de supervivència pel segle XXI.

http://www.fallwintermovie.com/

Fall and Winter trailer