Final Solutions

Jerry Tartaglia. 1990. United States of America. vo Anglès. 10’

"Els condons impedeixen la propagació de la SIDA. Els condons no impedeixen la propagació de la SIDA."

http://jtartaglia501.wix.com/jerry-tartaglia