Fondazione di Addis Abeba

Istituto Luce. 1937. Italy. vo Italian. 20’

L'Istituto Luce presenta per primer cop un dels seus documentals més coneguts, per mostrar a la gent de avui els fets i les imatges dels “vells temps”, en versió original, sense cap intervenció en l'edició.

http://www.cinecitta.com/