Estudio en Velos (Fragmento )

Miquel Jordà. 1990. Espanya. vo Castellà. 3’

...