Frontex Max Mix

(European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union)

Anónimo en la Red. 2013. European Union. vo Anglès. s Castellà. 19’

v Anglès s Castellà


Frontex coordina la cooperació operativa en l'àmbit de la gestió de les fronteres Europees a través del concepte de gestió integral. És una plataforma que connecta els guàrdies fronterers amb el món de la recerca i la indústria i vetlla per a què els avanços tecnològics s'ajustin a les necessitats de seguretat de les fronteres. Proporciona als Estats membres el suport necessari per organitzar operacions conjuntes de tornada dels estrangers il•legals que no se n'han anat per la seva pròpia voluntat.