Fuck the Corporate Media

Video Collective Portland Indymedia. 2006. United States of America. vo Anglès. 20’

Fuck The Corporate Media analitza les tàctiques, algunes subtils i altres òbvies, que empren els mitjans corporatius per controlar la teva ment. Aquest vídeo documenta només un dia de mentides en els mitjans corporatius. Comprova per tu mateix com ens enganyen gràcies a una xocant comparació entre el que va succeir realment el 21 d'agost de 2003 a Portland, Oregon, i el que ells diuen que va passar.

http://portland.indymedia.org/en/2004/05/288048.shtml