Garbage Warrior

Oliver Hodge. 2007. United Kingdom (Great Britain). vo Anglès. 86’

“Imagina invertir només 39 euros a l'any en el manteniment de la teva casa, que la teva llar aprofiti la llum del sol per a la calefacció i que l'aigua de pluja es filtri per a ús domèstic i per regar les plantes. Imagina, a més, que no depens del petroli i que no contamines.” Michael Reynolds duu 35 anys trencant les normes de l'arquitectura convencional. Als setanta va començar a construir un poblat en un desert de Nou Mèxic (EUA) amb llaunes de cervesa, ampolles de plàstic i pneumàtics vells. Els seguidors d'aquest arquitecte han construït en tot el món prop de 2.000 habitatges autosuficients i ecoharmònics: “Earthship Biotecture”.

http://www.garbagewarrior.com/