Gaza, War in Media

Óscar Martínez. 2009. Espanya. vo Català, Castellà. s Castellà. 60’

v Català s Castellà
[480x270]

El documental recull testimonis que posen en qüestió la versió oficial transmesa per la majoria de mitjans de comunicació espanyols respecte a l'operació israeliana Plom Fos, operació que va costar la vida de més de 1.400 palestins i que en va deixar 5.000 més de ferits, la majoria d'ells no combatents. Segons aquesta versió, Israel s'estava "defensant" del llançament de cohets Qasam per part de Hamas, en destruir mitjjançant bombardejos massius la "infrastructura" d'aquest grup "terrorista". En realitat, tant els bombardejos com l'ofensiva terrestre de l'exèrcit israelià anaven dirigits contra la població civil de la Franja, com ha demostrat recentment l'informe Goldstone, encarregat pel Consell de Drets Humans de la ONU.

http://www.warinmedia.com/